Private banken · Asset allocatie

Grootbanken verhogen weging aandelen in beheerportefeuilles