Top 5

Top 5 Semiconductors

In de eerste maanden van 2024 is artificial intelligence wederom het thema dat kleur geeft aan de financiële markten, met chipontwikkelaar Nvidia als meest illustere exponent van de semiconductor-hausse. Hoewel de lange-termijnvooruitzichten voor de semiconductor sector florissant ogen dankzij de welhaast onverzadigbare vraag naar AI-chips, is het niet enkel rozengeur en maneschijn. 

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.