Wet & regelgeving

Toezichthouders stellen SFDR-wijzigingen voor: meer detail én veel extra werk

Team experts aan het werk, foto door Alex Kotliarskyi via Unsplash

De technische standaarden waar duurzaamheidsinformatie aan moet voldoen, worden wat de Europese Toezichthoudende Autoriteiten betreft helderder, blijkens een consultatiedocument met grote mate van detail en vele rekenformules. Tegelijkertijd zouden de ongeveer 100 pagina’s aan voorgestelde aanpassingen opnieuw om een grote tijds- en kosteninvestering vragen van marktpartijen.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.