Assetallocatie · Institutioneel

Overallocatie bij pensioenfondsen zet extra rem op woningbouw