Toezicht · Kennisexperts

Ortec Finance: het risicoprofiel en zijn (on)grijpbaarheid

Ronald Janssen, Ortec Finance

Het laatste jaar is er veel aandacht geweest voor de wijze waarop risicoprofielen worden ingezet en welke tekortkomingen er zijn. Risicoprofielen worden gehanteerd om klanten en beleggingen te classificeren en te bepalen welk specifiek portefeuille profiel aansluit op het klantprofiel, onder Mifid ook wel de ‘geschiktheidstoets’ genoemd.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.