Industrie · Asset managers · Platforms

Ohpen in conflict met Invesco om gebouwd platform

Angelique Schouten, Ohpen
Ohpen vecht voor de rechtbank in Londen een juridisch conflict uit met Invesco. Het Nederlandse fintechbedrijf eist geld voor geleverde diensten, maar de Amerikaanse asset manager stelt daar op zijn beurt een schadeclaim jegens Ohpen tegenover.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.