Fondsinterviews

Multi-asset strateeg: ‘je moet nu heel tactisch alloceren’