Fondsinterviews

'Met zulke cijfers heb je wel wat uit te leggen'

Het Milieu en Waterfonds van ASN Impact Investors zag in 2020 de underperformance ten opzichte van de index oplopen tot een slordige 30 procent. De oorzaak is wonderlijk genoeg: elektrische autoproducenten. ‘Ons fonds hanteert écht harde ESG-criteria en dus wijken we stevig af van de benchmark.’

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.