Fondsinterviews

‘Landbouwgrondstoffen zullen langdurig duur blijven’

Maisvelden, foto via Flickr door cattan2011

Dat de prijzen van landbouwgrondstoffen zeer sterk zijn gestegen in de afgelopen maanden, wil niet zeggen dat beleggers op een net zo harde terugval moeten rekenen. Het precaire evenwicht in de globale keten houdt de prijzen hoog. Dat biedt kansen voor beleggers.

Dat zegt portefeuillebeheerder Stéphane Soussan van het 1,6 miljard grote CPR Invest - Food For Generations fonds. Landbouwgrondstoffen vormen een van de deelsectoren waar het fonds in belegt. 

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.