Opinie · Kennisexperts

'Kostentoerekening asset managers kan efficiënter'

Martin Schaaphok, AF Advisors
Asset managers nemen nog te veel strategische besluiten op basis van beperkte inzichten in de kosten en op basis van hun gevoel over het kostenniveau in plaats van op basis van de feiten. Dat kan anders, betoogt Martin Schaaphok van AF Advisors.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.