Wet & regelgeving · Toezicht

Hart Advocaten: handhaving en maatregelen AFM

Christian Wulf, Hart Advocaten
Op 14 december jl. zijn evaluatierapporten over de AFM en DNB naar de Tweede Kamer gestuurd. Elke vijf jaar wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van deze toezichthouders beoordeeld door Kwink groep. Uit het evaluatierapport over de AFM lichten wij enkele zaken over de maatregelen van de AFM toe.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.