Vermogensbeheer · Wet & regelgeving · Kennisexperts

Hart Advocaten: de client doorgelicht

Laura Stortelder

Eind oktober heeft de minister van Financiën het langverwachte wetsvoorstel ‘Plan van Aanpak Witwassen’ bij de Tweede Kamer ingediend. Eén van de vier nieuwe verplichtingen voor onder andere banken en beleggingsondernemingen is om nieuwe cliënten met een verhoogd risico op witwassen, te screenen.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.