Thema's

Gebrekkige data is bom onder duurzame revolutie

Nathalie Dogniez, PwC
Het gebrek aan beschikbare gegevens op bedrijfsniveau zal de belangrijkste uitdaging zijn voor vermogensbeheerders na de inwerkingtreding van de Informatieverschaffingsverordening (SFDR) voor de financiële sector. Deze richtlijn wordt per 10 maart 2021 van kracht.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.