Assetallocatie · Portefeuilleconstructie · Events

Fondsevent: Lukas Daalder over de nieuwe wereldorde

De nieuwe wereld(orde)
Op 26 september vindt de 15e editie van het Fondsevent plaats, het grootste kennis- en netwerkevent voor beleggingsprofessionals. Thema: de nieuwe wereldorde. Sprekers van het event antwoorden op de vraag wat de nieuwe wereldorde voor asset allocatie en klantportefeuilles betekent. Vandaag: Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.