Marktvisies · Events

Fondsevent CIO-debat: inflatie is de crux

CIO-debat Fondsevent

Ongerustheid over de inflatie domineert de marktvooruitzichten. ‘Drie maanden zagen we goede cijfers, en dan gaat ineens weer de olieprijs omhoog. Dit gaat niet zomaar weg’, aldus Mary Pieterse-Bloem, chief investment officer van de Rabobank, tijdens het CIO-debat op het zestiende Fondsevent, dat gisteren in Bussum plaatsvond.

‘Het inflatierisico blijft bij ons’, stelde ook Wim Barentsen, chief investment strategist van Achmea Investment Management. De mate waarin dat het geval zal zijn, was wel een punt van discussie. Maar zolang overheden economisch zo dominant blijven acteren als ze nu doen - met telkens weer nieuwe bestedingsoperaties - halen de afremmende acties van centrale banken niet veel uit. Of zijn de effecten daarvan uiterst onvoorspelbaar.

Han Dieperink, chief investment strategist van Auréus, ziet daarin voorlopig nog weinig verandering komen: ‘Wereldwijd staan in 2024 diverse belangrijke verkiezingen op het programma. En politici willen in de aanloop naar verkiezingen geen recessie. Daarom zullen ze de economie willen blijven stimuleren, zo verwacht ik.’

Geen lange obligaties

Voor Wouter Weijand, chief investment officer van Providence Capital (en vierde deelnemer aan het debat), is dat een van de redenen voorlopig nog niet terug te keren naar 'lange' obligaties. Die deed Providence enige tijd geleden al de deur uit: ‘Ineens kon je daar zomaar 25 procent op verliezen.’ De obiligatieportefeuille werd in plaats daarvan gevuld met floating rate private debt.

Pensioenfondsen kunnen dat niet zo makkelijk doen, zo gaf Barentsen (Achmea IM) aan, en overigens hóeven ze dat ook niet te doen, gewend als ze zijn aan het afdekken van (lange) renterisico's met swaps. ‘Onze klanten dekken zo gemiddeld 60 procent van het renterisico af.’

Andere rol overheden

Barentsen denkt dat de huidige inflatiezorgen ‘structureel van aard’ zullen zijn, wat met name wordt veroorzaakt door de al genoemde veranderende rol van overheden. ‘Klimaatverandering, inkomensongelijkheid, defensie: er komen alleen maar domeinen bij waarop overheden zich geroepen voelen met forse bestedingen in te grijpen. Dit is echt een ander regime dan voorheen, en daar horen hogere inflatiecijfers en hogere rentes bij.’

Dieperink (Auréus) is iets minder pessimistisch: ‘Ik denk toch dat de volgende grote rentebeweging een beweging omláág zal zijn...’ Overigens is een hoge rente niet altijd alleen maar nadelig, vindt hij: ‘Dan kun je toch fijn gaan sparen?’

Ook Pieterse-Bloem (Rabobank) is niet de grootste zwartkijker. De recente prognoses van het IMF (6,8 procent dit jaar, 5,2 procent in 2024) vindt ze te donker. ‘Ik wil niet katten op het IMF, maar zij kijken vaak alleen maar in de achteruitkijkspiegel en omdat dit om wereldwijde cijfers gaat, zit er ook altijd een flinke vertraging in. Maar dat inflatie een zorg blijft, daar is geen twijfel over.’

‘Financieel ongeluk’

De vraag is dan of dat ook tot een (ernstige) recessie zal leiden. Pieterse-Bloem ziet voldoende scenario's voor zich waarin dat niet het geval is. ‘De groei koelt af, maar dat kan heel goed gebeuren zonder recessie.’ Dieperink ziet wel een correctie in het verschiet. ‘Stijgende waarderingen en tegelijkertijd een stijgende rente, dat is een bijzondere combinatie. Ik denk dat de correctie zal komen in de aandelen.’ Waarbij hij dan zijn hoop gevestigd heeft op ‘een financieel ongeluk’. Daar gaat immers vaak een soort zuiverende werking vanuit. ‘Het ligt voor de hand dat het op een gegeven moment ergens misgaat. We hebben al wat spannende situaties gehad, vorig jaar met de Britse pensioenfondsen en dit jaar met een aantal Amerikaanse banken. Wie weet waar het noodlot de volgende keer zal toeslaan.’

China

Misschien is dat wel in de Chinese economie, zegt Pieterse-Bloem. ‘Die is met schulden overladen en dat is typisch een situatie waarin een schijnbaar klein en onschuldig incident grote gevolgen kan hebben.’ De ballon staat immers strak gespannen, stelt ze. ‘Hopelijk zien de Chinese autoriteiten kans op de een of andere manier toch wat lucht eruit te laten lopen.’ Anders kan een default, een afwaardering of een andere gebeurtenis een domino-effect hebben en leiden tot een grote crisis. ‘Een debt implosion is China is voor mij een angstscenario.’

Gerelateerde artikelen op Investment Officer: