Beleggingstrends · FN Premium

Energietransitie: 'fossiel' uitsluiten of best-in-class?

In 2030 moet 27 procent van het energieverbruik in de EU afkomstig uit duurzame bronnen. Beleggers kunnen op deze ‘energietransitie’ inspelen door niet meer te beleggen in producenten van fossiele brandstoffen of de grootste vervuilers uit te sluiten.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.