Beleggingstrends

ECB hekelt systeemrisico’s door vastgoedbeleggingsfondsen

Huizen aan het water

De ECB ziet in directe vastgoedfondsen een systeemrisico. Ook beleggers vragen zich af of de combinatie van een open-end fondsstructuur en illiquide beleggingen geschikt is voor beleggingsfondsen.

Een verslechtering van de vooruitzichten en dalende waarderingen op de internationale vastgoedmarkt heeft de Europese Centrale Bank ertoe aangezet de vastgoedbeleggingsfondsen, of REIF’s, onder de loep te nemen, met name de open-end fondsen.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.