Marktvisies

Dieperink: het risico van risicoprofielen

Een risicoprofiel zorgt er voor dat helder is welke risico’s een belegger zou willen en kunnen nemen met zijn of haar beleggingen. De meest populaire en traditionele manier om risico’s te meten, is door gebruik te maken van volatiliteit of spreiding. Omdat risico betrekking heeft op verlies, wordt alleen gekeken naar de negatieve gebeurtenissen in het rendementsverloop.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.