Assetallocatie · FN Premium

ABN trekt retailprofielen gelijk met private banking

ABN Amro verruimt de bandbreedte van het risicoprofiel waarbinnen zij voor haar retailklanten gaat beleggen. De profielen worden gelijk getrokken met die voor private banking-klanten

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.