Assetallocatie · Portefeuilleconstructie

ABN Amro koopt Europese staatspapier nu rente stijgt

Ralph Wessels, ABN Amro MeesPierson

De hogere rente op staatsobligaties is voor ABN Amro aanleiding om de exposure in de klantportefeuilles naar Europese staatsobligaties te verhogen. Dat gaat ten koste van liquiditeit en van bedrijfsobligaties, waaraan de blootstelling wordt verlaagd.  De grootbank denkt dat dit aan een meer evenwichtige beleggingsstrategie bijdraagt. 

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.