Assetallocatie

‘Deze week kopen we aandelen bij’

Renco van Schie

De olieprijs is bijna terug op het niveau van eind februari, de risicobereidheid staat op een punt waarop in het verleden een sentimentsverbetering volgde en verschillende beleggers moeten eind maart gedwongen aandelen bijkopen. Zelfstandig vermogensbeheerder Valuedge wacht daar niet op. ‘De oliemarkt ruikt een deal.’

‘Wij gaan deze week aandelen bijkopen’, kondigde Renco van Schie (foto) van Valuedge begin deze week aan tegenover Fondsnieuws. Dinsdag resulteerde dat in een koop van aandelen uit opkomende markten, voor de helft uit China. Woensdag volgde een pluk EMU-aandelen.

Daarmee heeft de vermogensbeheerder uit Schiphol-Rijk de positie in aandelen vanuit de neutrale portefeuille opgetrokken van 44 procent naar 50 procent. ‘Vanuit alle profielen zitten we nu neutraal in aandelen, en hebben we dus nog alle ruimte om overwogen te gaan’, aldus Van Schie na de aankoop.

Hoop in de olie-markt

‘De oliemarkt ruikt, dat er iets aankomt’, zegt hij in een gesprek over de vraag waarom hij juist nu die positie heeft uitgebouwd. ‘Een peace-deal, een aanpassing in sancties, dat kan van alles zijn’, zegt hij, wijzend op de 20 procent daling van de olieprijs tot het niveau van eind februari.

Op het moment dat de vrede getekend wordt, verklaart Van Schie, staan de beurzen al hoger. ‘Op een kantelpunt in een oorlog, gaan de beurzen stijgen. Bepaalde markten beginnen dat kantelpunt te aan te geven: dat er op steeds hoger niveau wordt onderhandeld, dat Putin’s troepen bijna niet meer te bevoorraden zijn met wapens en voedsel. De markt geeft vaak eerder een signaal dat een staakt-het-vuren er aankomt dan dat dit in de krant staat. Andersom gesteld: als veel mensen zouden denken dat het verder zou escaleren, zouden de rentes dan doorstijgen, de oliemarkten dalen en de safe havens omlaag gaan? Onwaarschijnlijk.’ 

Dat, gecombineerd met grote paniek in de markten, een enorme verkoopgolf van Aziatische en Chinese aandelen én de wetenschap dat veel beleggers en fund managers aan het einde van het kwartaal aandelen moeten bijkopen omdat ze door koersdalingen buiten hun gestelde allocatie-bandbreedtes bewegen, maakte voor Van Schie het plaatje compleet.

De eerste keuze viel dinsdag op Aziatische en dan voornamelijk Chinese aandelen, omdat deze zulke harde klappen hebben gekregen. Van Schie: ‘De krachtige uitspraken woensdagochtend vanuit de Chinese regering dat ze vol achter de economie en financiële markten gaan staan, geven wat mij betreft vertrouwen dat Chinese aandelen veel verder kunnen stijgen.’

Voor wat betreft de woensdag aangekochte EMU-aandelen wijst hij op de waardering ten opzichte van Amerikaanse aandelen, die door de Oekraïne-oorlog versneld naar beneden is gegaan. ‘Nu grondstoffen dalen en de kans op een recessie afneemt, moet je daar kopen waar de meeste recessie-angst is ingeprijsd: de Europese en Economische Monetaire Unie’, concludeert Van Schie.

Grote cash-positie 

In de weken voorafgaand aan het gesprek, liet hij al weten zich op te maken voor nieuwe aankopen, nadat de vermogensbeheerder in de zomer van 2021 de cashpositie had uitgebouwd ten koste van aandelen. ‘Nog een paar van dit soort dagen en het begint te lonen om risico te nemen’, concludeerde hij in de eerste week van maart, waarbij hij wees op grote bewegingen bij een aantal sentimentsindicatoren. ‘Dan is er echt paniek.’

Een kleine week later begon hij te bewegen via een verkoop van een deel van de inmiddels uitgebouwde grondstoffenpositie. ‘We hebben winst genomen op een derde van onze positie van 12 procent’, aldus Van Schie. Een keuze die hij mede verantwoordde met de ontwikkeling dat de Nederlandse regering “het kwartje van Kok” teruggaf. ‘Dit gebeurt eigenlijk ook in een soort van paniek en deze timing is dus geen toeval.’

Deze brede grondstoffen-ETF, die ook in categorieën als agricultuur en edelmetalen belegt, kocht de vermogensbeheerder in de zomer van 2021 groot in als hedge op verwachte inflatie-stijging. Van Schie: ‘Deze hedge was ook de juiste keuze voor de oplopende geopolitieke spanningen van de afgelopen maanden.’ 

In de praktijk diende de grondstoffentracker ook deels als hedge voor een gemist rendement op aandelen, aangezien Valuedge ruim een half jaar voor de hoogtepunten van de aandelenmarkten, de aandelenpositie afbouwde. Van Schie: ‘Daar waren we vroeg mee, maar niet met het inschatten van de inflatie. Door onze visie op inflatie zijn we zo groot in grondstoffen gegaan en we hebben goed kunnen profiteren van de stijging die ook vorig jaar zomer begon.’

Te vroeg

Zou de vermogensbeheerder nu niet te vroeg zijn met het weer opbouwen van de aandelenpositie? Van Schie denkt van niet, onder andere op basis van de stand van de vele risicobereidheidsindicatoren die Valuedge gebruikt. ‘In het verleden verbeterde het sentiment na een dergelijk paniek-niveau’, zegt hij. ‘En volgde herstel.’

Daarnaast gelooft hij niet dat China vol op de sanctielijst komt, en ook niet dat Russisch olie van de  markt verdwijnt. ‘De stromen gaan gewoon anders lopen. Als Azië voortaan van Rusland koopt, kan Europa dat van Saoedi Arabië afnemen.’ 

Daarbij benadrukt hij alsnog pas neutraal in aandelen te zitten, niet overwogen. ‘Een grote overwogen positie willen we pas hebben zodra we meer bewijs hebben van een de-escalatie. Daar gaat altijd wat tijd overheen.’ 

Rendementen
In juli vorig jaar kondigde de vermogensbeheerder aan onderwogen aandelen te gaan. ‘Zelden hebben zoveel indicatoren tegelijkertijd zo hoog gestaan’, verantwoordde Van Schie destijds. Het percentage aandelen vanuit de neutrale portefeuille slonk stapsgewijs van 60 procent naar 40 procent.
De markten bleven echter stijgen, waardoor het rendement van de neutrale beleggingsportefeuille over heel 2021 met een plus van 10 procent, iets achterbleef bij de markt. 
Dit jaar staat de matig defensieve portefeuille van Valuedge op een rendement van -3 procent, de neutrale portefeuille op -5,3 procent. De offensieve portefeuille staat tot nu toe op -7,6 procent.

Gerelateerde artikelen: