Modelportefeuilles

Investment Officer analyseert systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot, Rabobank en InsingerGilissen. Het doel daarvan is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de private banks in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Ten minste twee maal per jaar geven we weer hoe de vijf grootste private banks zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.

Investment Officer heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vijf de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro. 

De precieze tactische en strategische wegingen op categorie-, regio en sectorniveau per bank (peildatum 31 december 2021) vindt u hier:

 

Terugblik op 2021

In januari hebben we voor het laatst teruggeblikt op de rendementen van de beheerportefeuilles.  Rabobank heeft van de Nederlandse grootbanken in 2021 met haar neutrale modelportefeuille het hoogste absolute en relatieve rendement behaald na kosten. De meerderheid van de Nederlandse grootbanken bleef na kosten in de buurt van de benchmark.

Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in 2021

 

Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen

 

Lees meer over de performance afgelopen jaren in de artikelen: