Wat is de betalingstermijn van de factuur?

De factuur dient binnen 30 dagen betaald te worden.

Hoe kan ik facturatiegegevens aanpassen?

Voor het wijzigen van facturatiegegevens verzoeken we u een mail te sturen naar subscriptions@investmentofficer.com . We zorgen vervolgens dat de gegevens in onze administratie worden aangepast.

Wat is het rekeningnummer van Investment Officer?

Het rekening nummer van Investment Officer is NL 10INGB 0007903109 ten name van Investment Officer. Vemeld bij uw betaling uw debiteurnummer en factuurnummer.

Hoe kan ik het abonnement betalen?

Wanneer u zich op Investment Officer heeft geabonneerd , heeft u in uw mailbox een factuur ontvangen met het te betalen bedrag.  Dit bedrag dient u binnen 30 dagen over te maken naar bankrekening  

NL 10INGB 0007903109 ten name van Investment Officer, onder vermelding van uw debiteurnummer en uw factuurnummer.

Welke betaalvormen zijn er voor het abonnement?

Wanneer u een abonnement afsluit, ontvangt u van ons een factuur in uw mailbox. Deze dient u binnen 30 dagen te voldoen.