Column
Opinie

Fed heeft zichzelf in de voet geschoten

Vorig jaar augustus presenteerde de Fed de resultaten van haar strategische herbezinning. De centrale bank gaf aan dat zij een inflatiegraad “moderately above 2 percent” zal tolereren  “for some time” na een periode waarin de inflatie steeds beneden de doelstelling van 2 procent heeft gelegen.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.