Gertjan Verdikt
Column
Opinie

Gemiddelde NFT-belegging is kassa

Gertjan Verdikt

NFTs – of non-fungible tokens – zijn de laatste jaren regelmatig in het nieuws gekomen. De voormalige CEO van Twitter, Jack Dorsey, verkocht een token van zijn eerste tweet op 6 maart 2021 voor 3 miljoen dollar. Wat betekent dit voor die koper?

Hij is eigenaar van Dorsey’s tweet, een eigendomsbewijs dat in de blockchain wordt opgeslagen. Een NFT is – eenvoudig gezegd – het liquide maken van dit bewijs. Dit heeft erg interessante toepassingen: kunst (vooral van minder bekende artiesten) worden op deze manier makkelijk verhandelbaar, maar ook verschillende bedrijven springen (steeds vaker) op de kar (bv. Louis Vuitton of Warner Music Group).

De limieten van de markt lijken nog niet getest. Maar ook kunnen er vragen gesteld worden over het nut van een verhandelbaar eigendomsbewijs. Een bevriend econoom vergeleek het met een huwelijkscontract: iedereen kan met uw vrouw/man slapen, maar jij bezit wel het bewijs dat jullie getrouwd zijn.

Figuur 1: Het gemiddelde beursrendement van NFTs

graf

Er zijn drie stierenmarkten geweest in de markt van de NFTs: tussen november 2017 en januari 2018, januari 2019 en mei 2019 en vooral na het uitbreken van de COVID-19 pandemie (maart 2020).

Er zijn ook drie berenmarkten geweest: augustus 2017 tot oktober 2017, februari 2018 tot mei 2018 en juli 2019 tot september 2019. Wat duidelijk is: er gaat erg veel volatiliteit gepaard met NFT beleggingen.

Het gemiddeld NFT-rendement in de periode voor COVID-19 was ruim 6 procent per maand (tegenover 0,93 procent per maand voor de S&P500), met bijna 46 procent volatiliteit (tegenover 2,7 procent voor de S&P500).

In de periode na COVID-19 was het NFT-rendement gestegen tot gemiddeld 32,5 procent per maand (ruim 82 procent volatiliteit), tegenover het rendement op de S&P500 van meer dan 1 procent (bijna 5 procent volatiliteit). Wanneer we rekening houden met marktrisico, is de alpha (of risico-gewogen rendement) significant positief. In andere woorden: de gemiddelde NFT-belegging verdient, bovenop aandelenmarktfluctuaties, gemiddeld bijna 29 procent  per jaar.

Ook problemen

Het rendement in NFTs lijkt aantrekkelijk, maar er zijn ook problemen. Zo moet je steeds een tegenpartij weten te strikken. 60 procent van NFT-beleggers verkoopt zijn tokens binnen zes maanden – dit toont aan dat veel beleggers dit zien als opportuniteiten om snel rijk te worden – maar een groot deel van de beleggers verkoopt zijn tokens nooit. Die illiquiditeit kan ook een deel van het hoge rendement op NFTs verklaren: beleggers vragen namelijk een extra risicopremie voor het aanhouden van een NFT, of vragen een “emotiedividend” (NFTs kunnen, net als kunst of wijn, sentimentele waarde hebben).

Figuur 2: Bored Ape

graf

De waarde van de Borded Ape – figuur 2 – daalde met 45 procent sinds begin mei. Dit wil dus zeggen dat niet alle NFTs een even winstgevende belegging zijn geweest. Dat is direct ook de grote waarschuwing die beleggers krijgen. (1) de volatiliteit is hoog en (2) de correlatie tussen de (Amerikaanse) beurs (of zelfs cryptomunten) en NFTs zijn erg hoog. Voor diversificatiedoeleinden lijken NFTs dus geen interessante belegging te zijn. 

Waarom dan wel? NFTs hebben, net zoals alle reële activa, een emotionele waarde. Die emotionele waarde zal wellicht verklaren waarom veel beleggers die volatiliteit willen aanvaarden. Het gebrek aan cashflows zorgt er wel voor dat de prijsschommelingen veel meer met emoties te maken hebben dan een gemiddelde belegger wil toegeven (of aan kan). Wat betekent dit voor de toekomst? Het feit dat we nog niet weten waar de NFT-markt naar toe gaat evolueren, betekent dat er mogelijk wat positieve speling of momentum zit op het rendement.

Wil dit zeggen dat we iedere NFT moeten kopen? Nee. Figuur 1 geeft het gemiddeld NFT-rendement weer. NFTs waren alvast een erg interessante belegging. Of dit in de rest van 2022 ook nog gaat zijn, is af te wachten, maar de problemen zijn belangrijker (voor mij) dan de mogelijke opportuniteiten.

Deze bijdrage verscheen eerder op Investment Officer België

Gertjan Verdickt is assistent-professor Finance aan de KU Leuven en columnist van Investment Officer.