Met klimaat-ETF’s bijdragen aan een net zero-strategie

Met klimaat-ETF’s bijdragen aan een net zero-strategie

In samenwerking met beleggingsprofessionals organiseert Investment Officer een kennissessie over hoe klimaat-ETF’s kunnen bijdragen aan een net zero-strategie, de rol van klimaatindices in portefeuilles en het belang van data bij een klimaatbewust beleggingsproces.

In deze online kennissessie kijken we naar de steeds belangrijkere rol die de koolstofarme economie inneemt in passieve beleggingsportefeuilles. Beleggingen worden steeds vaker afgestemd op de door Brussel gelanceerde Climate Transition Benchmark (CTB), de Paris Aligned Benchmark (PAB) en/of aan specifieke thema’s gekoppeld, zoals de energietransitie. Ondersteuning door betrouwbare ESG-data wordt daarbij steeds belangrijker.

De keynote wordt verzorgd door Pier Vellinga, klimaatwetenschapper aan de VU Amsterdam en een van de grondleggers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. De 'klimaatalarmist' zal duiden wat de huidige bewegingen in de internationale energieketen betekenen voor de energietransitie.

Luca Tomasello van BlackRock geeft inzicht in hoe je beleggingsportefeuilles klimaatbewust kunt maken. ETFs hebben daarin een belangrijke rol te spelen als investeringsvehikel om klimaatrisico’s te mitigeren en om kansen te grijpen.

Willem Keogh  van UBS Asset Management legt uit hoe de MSCI Climate Paris Aligned indices beleggers kunnen helpen klimaatdoelstellingen te behalen, en in lijn zijn met de aanbevelingen van de Task Force on Climate Related Financial Disclosures.

In samenwerking met:

logo's 19 mei