Dit bericht is van OHV Vermogensbeheer

‘Voordegroei en OHV bieden ruimte om verantwoord te beleggen in het Nederlands midden- en kleinbedrijf’

‘Voordegroei en OHV bieden ruimte om verantwoord te beleggen in  het Nederlands midden- en kleinbedrijf’

Voordegroei is een financier gericht op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en wil toekomstbestendige bedrijven financieren middels fondsen en mandaten.  ‘Wij verwachten veel van dit businessmodel en de groei zit erin voor de komende jaren.’

Voordegroei bemiddelt in vreemd vermogen voor MKB-bedrijven. Institutionele beleggers als OHV Vermogensbeheer en De Goudse Verzekeringen staan achter het bedrijf. Investment Officer had een gesprek met Erik Bakker, algemeen directeur van OHV en Vera van Kesteren, managing partner van Voordegroei.

Geschiedenis

‘OHV is een beleggingsonderneming. Wij doen vermogensbeheer voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Daarnaast runnen wij een dochteronderneming, een beleggingsvennootschap die fondsen commercialiseert onder de merknaam Fresh Funds,’ zo steekt Erik Bakker van wal.

‘Zowat zeven jaar geleden liep ik de oprichters van Voordegroei tegen het lijf, onder wie Vera. Bij OHV waren wij bezig met een AIFMD aanvraag en wilden wij graag private debt toevoegen aan ons  dienstenaanbod en de oprichters van Voordegroei waren er van overtuigd dat MKB-financieringen alleen maar schaalbaar verstrekt konden worden via fondsen. Zo vonden wij elkaar in een samenwerking wat uitmondde in een aandelenbelang van OHV in Voordegroei.

Twee beleggingsfondsen

Die samenwerking heeft bereikt dat wij inmiddels twee fondsen hebben die in MKB-leningen beleggen. Het Fresh Dutch SME Fund, dat belegt in MBK-leningen met gemiddeld 80% aan onderpanden en een tweede beleggingsfonds, het Fresh Closed SME Fund, dat verder bouwt op dezelfde beleggingsstrategie en aanvullende mogelijkheden biedt voor bedrijven die gaan opschalen naar de volgende groeifase. De gemiddelde zekerheidsgraad van de portefeuille op een lening is daar 50%.

Beide fondsen beleggen uitsluitend in senior debt. Als een van de weinige non-bancaire financiers in Nederland is Voordegroei geaccrediteerd om gebruik te mogen maken van de Nederlandse overheidsgarantie voor zekerheden, de BMKB en BMKB-Groen. Ongeveer één van de drie nieuwe leningen die wij nu verstreken, wordt onder deze garantie verstrekt. Dit geeft een mooie extra zekerheid voor de investeerders.

Van Kesteren: ‘Het Fresh Dutch SME Fund is een gezamenlijk initiatief geweest, met een institutionele cosponsor, de Goudse Verzekeringen. Er zijn dus drie partijen bij betrokken: OHV, de Goudse Verzekeringen en Voordegroei. Het fonds belegt in illiquide activa, maar er is wel een maandelijkse berekening van de netto-inventariswaarde, waardoor het fonds toch goed verhandelbaar blijft.’
Bakker: ‘Dit is een bijzondere troef van het fonds. De doelgroep van geldschieters bestaat uit institutionele partijen zoals verzekeraars, retail vermogensbeheerders, family offices, en ook particuliere beleggers.’ 

Een ondernemend alternatief voor banken

Voordegroei zet zich in de markt als een ondernemend en duurzaam alternatief voor de banken. In Nederland heb je namelijk een oligopolie van drie banken: ABN Amro, Rabobank en ING. Voor MKB-ers zijn kleinere financieringen van een paar ton tot enkele miljoenen vaak moeilijk te krijgen  bij de banken, die sinds de crisis van 2008 steeds verder op slot zijn gegaan voor het Nederlandse MKB.

Van Kesteren legt uit: ‘Wij zitten in bedrijven die de kritieke start-upfase achter de rug hebben. Wij hebben bedrijven in portefeuille in de tweede en derde fase van groei. Heel belangrijk is dat deze bedrijven voldoende weerstandsvermogen hebben, met voldoende terugbetalingscapaciteit, gezonde marges en onderpanden.’

Voordegroei zit dus eerder in het defensieve segment van de markt. ‘Wij zijn in onze selectie  risicomijdend. En dat is ook wat onze investeerders van ons vragen. Wij nemen een weloverwogen risico bij de leningen die wij opnemen in portefeuille. Toch hebben wij daarbij voldoende keuze. Door ons uitgebreide netwerk van intermediairs bereiken wij een  groot deel van de markt. Het zijn gezonde bedrijven die de volgende groeistap willen zetten of willen herfinancieren die bij ons terecht kunnen. Wij kunnen hen passende leningen verstrekken voor die volgende fase,’ zegt Van Kesteren.

Diversificatie

De Fresh fondsen die zich kwalificeren als private debt fondsen, zijn weinig gecorreleerd met traditionele financiële activa en daarom zijn institutionele beleggers er sterk in geïnteresseerd. Bakker: ‘Voor verzekeraars is deze categorie interessant, omdat ze onder Solvency II, dat is het raamwerk waartegen zij afgerekend worden, hetzelfde kapitaalbeslag hebben voor MKB-leningen als voor bedrijfsobligaties met dezelfde rating. Maar MKB-leningen hebben natuurlijk een illiquiditeitspremie, dus genieten een hoger rendement. Voor retail vermogensbeheerders die voor andere klanten beleggen is het ook interessant om deze belegging categorieën toe te voegen. Door te beleggen in een fonds wordt er ten eerste gespreid over een groot aantal debiteuren en ten tweede zijn het niet-beursgenoteerde bedrijven waardoor het risico van de totale beleggingsportefeuille van de klant.

Duurzaamheid

Als wij kijken naar de samenstelling van de fondsen, worden er a priori geen sectoren hard uitgesloten. ‘De usual suspects zoals wapens, pornografie en tabak vallen uiteraard direct af.  De bedrijven die wij opnemen zijn over heel Nederland verspreid en  alle sectoren zijn verder vertegenwoordigd in de fondsen,’ zegt Van Kesteren.

De duurzaamheid komt tot uiting in het feit dat Voordegroei geen bedrijven financiert met een dubieus businessmodel of die betrokken zijn bij controversiële activiteiten. ‘Wij willen maatschappelijke en economische impact creëren. Wij richten ons op het deel van de markt van Nederlandse ondernemers die  zorgen voor meer banen en voor de groei van de algehele welvaart.  Het MKB is de motor van de Nederlandse economie en het innovatie vermogen komt van hen. Het is daarom essentieel dat ondernemers toegang hebben tot passende financiering om te groeien, innoveren en investeren in een duurzame toekomst. Wij dragen daar met onze fondsen aan bij. Wij zijn onder SFDR ook een artikel 8 fonds, dat duurzaamheidskenmerken  promoot.

Bij de intake vragen wordt er aan de ondernemer gevraagd hoe ze met de verschillende ESG-aspecten opgaan. Van Kesteren: ‘nog belangrijker dan de status quo op het moment van onboarding is wat de toekomstplannen zijn om te verbeteren. Wij doen dus aan actief engagement. Wij vragen aan ondernemers wat ze gaan doen op het gebied van ESG.  En er zijn uiteraard bedrijven  die wij gaan mijden. Als een ondernemer bij ons over de vloer komt die een lening wil hebben voor een tankstation voor fossiele energie, dan gaan wij die vriendelijk bedanken. Wij kijken vooral vooruit, naar de bedrijven die een gezond toekomstperspectief hebben. Die willen wij financieren. En uiteraard rapporteren wij daar ook over naar onze investeerders. Een van de zaken die we bijhouden en communiceren naar investeerders,  is hoeveel banen we  creëren bijvoorbeeld met het Fonds, op basis van SDG 8, fatsoenlijk werk.”

Toekomst

Voordegroei wil ook verder… groeien. Aan het open-end fonds zit in theorie geen plafond. Bakker: ‘Daar zien wij ook continu interesse van partijen die belangstelling hebben om te investeren. De reden dat wij niet heel snel groeien is omdat wij alleen bedrijven financieren die de nodige zekerheden op tafel kunnen leggen. En dan met name ook die 80% zekerheden. Maar de groei zit erin. En wij zijn nu aan het kijken om een tweede gesloten fonds te starten in het komend jaar.

Daarnaast hebben hebben ook drie mandaten gelanceerd en willen we onze expertise om tailor-made mandaten aan te bieden voor institutionele partijen verder op de kaart zetten,’ zo besluit Bakker. “We hebben de hele keten onder één dak en dat spreekt partijen enorm aan.”

Kaderstuk: Nederland MBK-land

MBK’s vormen de ruggengraat van het Nederlandse bedrijfsleven. Ze zijn goed voor 99% van de Nederlandse bedrijven en 66% van het bbp, ze zorgen voor 70% van de werkgelegenheid en vooral voor 95% van de groei van de werkgelegenheid.