Rendement Rabo Beheerd Beleggen Actief, neutraal profiel in 2017

De neutrale beheerportefeuille Beheerd Beleggen Actief van Rabobank heeft het vorig jaar met een rendement van 7,9 procent na fondskosten, zo’n 3,1 procentpunt beter gedaan dan haar benchmark. Na aftrek van de kosten van Rabobank kwam iemand met een belegd vermogen van 1,5 miljoen euro bij Rabo uit op een rendement van 7,0 procent.

De overweging in aandelen ten laste van obligaties pakte goed uit, analyseert hoofd beleggingscompetence Bert van den Broek. Ook binnen de categorieën aandelen en obligaties waren de prestaties beter dan de betreffende benchmarks. Het aandelengedeelte rendeerde in totaal 12,5 procent, tegen 8,9 procent voor de index. 

Het aandelenstuk van de Rabo-portefeuille bestaat uit drie delen: de core, het factor-deel en de satelliet. In ‘de core’ werd 11 basispunten bijgedragen aan de totale outperformance na alleen fondskosten. Dit was grotendeels te danken aan de fiscale efficiëntie van de geselecteerde indexfondsen, maar ook de uitsluitingen in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen droegen bij. 

Het factordeel van de portefeuille deed het weliswaar ietsje beter dan haar eigen benchmark, maar droeg uiteindelijk maar zes basispunten bij aan de totale outperformance. Of dit voldoende is, om door te gaan met factorbeleggen, kun je volgens Van den Broek na zo’n korte periode nog niet zeggen. Rabobank hanteert sinds halverwege 2015 een dergelijk factor-gedeelte in de portefeuille. Wel zegt hij dat ‘de diversificatie die met de core en het factordeel werd bereikt, de ruimte biedt voor de geconcentreerde keuzes in de satellieten’.

Het grootste deel van de outperformance kwam als gezegd uit de satellieten. Deze namen bijna 2 procentpunt van de totale outperformance voor haar rekening. Vooral de onderweging in de VS en overwegingen in opkomende markten, frontier markets en Europa (inclusief small en midcaps) en Azië exclusief Japan pakte goed uit.

Japan, dat Rabo ook overwogen had binnen haar satellietenportefeuille, presteerde in lijn met de wereldindex. ‘We hadden echter een deel van onze Japan exposure in een small en midcap-fonds belegd, dat het een stuk beter deed', zegt Van den Broek. Het thema ‘robotica’ dat Rabo al een tijdje speelt, pakte ook goed uit, net als het eerder in het jaar aangezette ‘consumer trends’. Het thema “agri” dat begin van het jaar nog in de portefeuille zat, kostte wat rendement. ‘Tot slot pakte onze belegging in Frankrijk goed uit.’ 

Het obligatiedeel behaalde een rendement van 2,0 procent, tegen 0,7 procent van de index. Hier deed de positie in high yields het goed, totdat het laatste deel van deze positie in september vanwege de gedaalde kredietopslagen uit de portefeuille ging. Maar het meeste droeg een fonds bij dat belegt in achtergestelde leningen. Hypotheekobligaties uit de VS en de eind derde kwartaal opgenomen schulden uit opkomende landen bleven wat achter in de Rabo-portefeuille. 

Terug naar de overzichtspagina