Dit artikel wordt u aangeboden door T. Rowe Price.

T. Rowe Price: High yield obligaties kunnen veerkrachtig blijken bij stijgende inflatie

Bridge in fog

Door de inflatie en de stijgende rente zijn veel beleggers huiverig geworden voor beleggingen in obligaties, omdat traditionele vastrentende beleggingscategorieën - die een relatief laag rendement hebben en gevoeliger zijn voor renterisico's - het in het verleden niet goed hebben gedaan in het huidige soort beleggingsklimaat. Vastrentende strategieën die gespecialiseerd zijn in sub-investment obligaties, zoals high-yield en bankleningen, zijn in deze omstandigheden echter veerkrachtiger. Dit komt deels door de hogere rendementen en kortere looptijden van deze segmenten.

Lees meer (Engels)