Dit artikel wordt u aangeboden door Goldman Sachs Asset Management.

Goldman Sachs: Is high yield Azië de sweet spot van emerging market debt?

Goldman Sachs: Is high yield Azië de sweet spot van emerging market debt?

Aziatische high yieldobligaties bieden blootstelling aan een van de snelst groeiende en innoverende regio’s in de wereld en kennen een relatief lage rentegevoeligheid. Samen met bedrijfsobligaties uit opkomende markten bieden zij een van de hoogste rendementen van de wereldwijde obligatiemarkt.

Azië - waar de helft van de wereldbevolking woont - neemt het leeuwendeel van de economische groei in de wereld voor rekening. Met het toenemen van de welvaart in de regio consumeren mensen meer en het IMF verwacht voor de Aziatische opkomende markten een groei van 5,5%. Dit is hoger dan welke andere regio ook en beter dan de verwachte wereldwijde groei van 3,4%. Met name landen als India, Vietnam, de Filippijnen en Indonesie lijken het goed te gaan doen.

Dankzij robuuste groei en een gunstig groeiklimaat hebben Aziatische bedrijven geprofiteerd van een langjarige verbetering van de overheidsfinancien. Goed nieuws is ook dat de asset class vanuit een top-downperspectief geen directe blootstelling heeft aan Rusland of de Oekraïne, de duration van gemiddeld drie jaar (peildatum 16 mei 2022) de gevolgen enigszins dempt van een verkrappend Fed-beleid en de verwacht beperkte volatiliteit van de Chinese renminbi ondersteunend zou moeten zijn.

Aziatische high yieldobligaties
Het zijn belangrijke redenen waarom Aziatische high yieldobligaties interessant kunnen zijn voor beleggers op zoek naar inkomen en rendement. Met een yield van bijna 14% (gemeten per 16 mei) betreft het een van de meest attractieve delen van de obligatiemarkt. ‘Als de yield van deze asset class in het verleden 10% bereikte dan was het rendement in de 24 maanden erop sterk positief. Bottom-up analyse wijst op dubbelcijferig opwaarts potentieel met een gunstig asymmetrisch rendementsprofiel voor gediversifieerde beleggers’, stelt het beleggingsteam van de Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio.

‘De hoge yield van dit moment reflecteert veel slecht nieuws dat zich heeft voorgedaan, van zorgen om de Chinese vastgoedmarkt, tot angst voor renteverhogingen en het Rusland-Oekraïne conflict’, aldus het beleggingsteam van de Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio. ‘Vooruitkijkend denken wij dat Aziatische high yield de kans biedt op totaalrendement en diversificatievoordelen binnen een gespreide portefeuille.’

De beleggingscategorie heeft in het verleden beleggers beloond, die langer bleven zitten. Wie in het afgelopen decennium zes maanden belegd bleef behaalde in 71% van de gevallen een positief rendement, terwijl dit percentage stijgt naar 97% voor beleggers die 24 maanden belegd bleven.

Eén bedrijf tegelijk
De Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio kan beleggers toegang bieden tot bedrijven met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel, waarbij de nadruk ligt op Azië buiten China.  Bottom-up effectenselectie combineert fundamenteel onderzoek met kennis van lokale markten en sectoren in combinatie met ESG-integratie. De beleggingsfilosofie gaat uit van één bedrijf tegelijk, doordat bedrijfsspecifiek kredietrisico een van de belangrijkste risico’s is voor de asset class. ‘Het stelt ons in staat om de balansen van bedrijven nauwkeurig te onderzoeken en vast te stellen welke obligaties significant voordeel bieden of adequate risicocompensatie inhouden, aldus het beleggingsteam.

Chinese vastgoedobligaties
De Aziatische high yieldmarkt is bijna driehonderd miljard Amerikaanse dollar groot en telt circa driehonderd emittenten in vijftien landen en in een uiteenlopende reeks sectoren. Het gros van de obligaties denomineert in Amerikaanse dollar. Chinees vastgoed weegt voor bijna 18,3% (peildatum 22 april) mee in de benchmark, de ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Sector & Issuer constrained Index. Het is een belangrijke oorzaak waarom het sentiment kantelde na de schuldencrisis van Evergrande en in het kielzog andere Chinese vastgoedbedrijven.

‘Ons fonds probeert het risico te verlagen middels een onderweging van de Chinese vastgoedsector. De waarde van liquiditeit en het vermogen flexibel te zijn zullen cruciaal zijn in 2022 om te kunnen profiteren van volatiliteit en te kunnen inspelen op een mogelijk herstel van de Chinese vastgoedsector’, aldus Goldman Sachs Asset Management.

Door de sterke aandacht voor China blijft het beleggingspotentieel van de regio onderbelicht. Het beleggingsteam van de GS Asia High Yield Bond Portfolio stelt dat het meest aantrekkelijke deel van het Aziatische hoogrentende universum ‘al het andere is.’ Te denken valt daarbij aan schuldpapier van landen als India, Indonesië, Vietnam, de Filippijnen of zelfs China exclusief de vastgoedsector.

‘De focus op individuele credits binnen sectoren werpt zijn vruchten af. Het moet leiden tot een evenwichtige beleggingsportefeuille met mogelijkheden om inkomsten via non-cyclische beleggingen en vermogensgroei op basis van specifieke thema’s te realiseren. Actief beheer en ESG-integratie zijn erop gericht om exposure aan wanbetalingen te voorkomen. Van de 48 wanbetalingen in de laatste vijf jaar in Azië waren wij er aan slechts een blootgesteld, aldus het beleggingsteam.

Bedrijfsobligaties opkomende markten
Het Aziatische hoogrentende obligatieteam van Goldman Sachs Asset Management maakt onderdeel uit van het 32-koppige Emerging Market Debt-team, dat circa 41 miljard Amerikaanse dollar onder zijn hoede heeft. Het team beheert een tweede categorie vastrentende waarden, die sterk in trek is: emerging market debt corporates. Ook hier is de search for yield een sterke katalysator. Met een yield van 6,9% (per 19 mei), een gemiddelde duration van 4,2 jaar en gemiddeld BBB-kwaliteit voor de benchmark JPM CEMBI Broad Diversified lijken de kenmerken van deze obligaties op het eerste gezicht minder aanlokkelijk dan die van Aziatische high yield, maar die eerste indruk misleidt. ‘Beleggers zijn vaak positief verrast als zij vernemen dat de asset class sinds juni 2011 een sharpe ratio heeft van 0,59, de gemiddelde kredietkwaliteit investment grade is en meer dan 850 emittenten uit 60 landen telt.’

De belangrijkste tegenwind en uitdagingen voor EMD Corporates liggen bovendien achter ons, stelt het beleggingsteam. De markt heeft al een aanzienlijk aantal renteverhogingen door de Federal Reserve ingeprijsd. Neerwaartse risico’s als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en wanbetalingen van Chinese vastgoedbedrijven komen eveneens afdoende in de koersen tot uiting. ‘Wij verwachten dat de huidige positieve rendementen een aantrekkelijk uitgangspunt zijn voor toekomstige rendementen. Spreads zijn verruimd tot 372 basispunten (peildatum 19 mei), wat aantrekkelijk is in de context van robuuste fundamentals en beperkte netto financieringsbehoeften’, besluit Goldman Sachs Asset Management.