Thematisch beleggen: De energietransitie

Oil rig

In samenwerking met wetenschappers en beleggingsexperts organiseren Fondsnieuws en Investment Officer een online kennissessie over beleggen in de energietransitie. Centraal staat de vraag of een wereld zonder fossiele brandstoffen mogelijk is.

Wetenschappers waarschuwen al decennia voor de gevolgen van de opwarming van de aarde en er zijn al lange tijd voldoende alternatieve energiebronnen voorhanden. Maar kunnen we zonder fossiele brandstoffen? En hoe ziet de wereld er dan uit? 

De vraag waarom we niet eerder van fossiele brandstoffen zijn afgestapt, is hoogst relevant geworden doordat prijzen van fossiele brandstoffen door het dak gaan en de gevolgen van de opwarming van de aarde naar een dystopische realiteit lijken te leiden.
Een toekomst zonder fossiele brandstoffen? Is dat mogelijk? Zonne- en windenergie kunnen een deel van onze energievoorziening voor rekening nemen, maar hoe vervangen bijvoorbeeld de chemische industrie of de luchtvaart fossiele grondstoffen? 

In samenwerking met energie- en beleggingsexperts zoeken Fondsnieuws en Investment Officer in een online kennissessie op woensdag 16 november naar antwoord op de vraag wat de impact is van een wereld zonder olie, gas of kolen op de maatschappij. 

Hans Van Cleef, senior energie-econoom bij ABN Amro, onderzoekt in zijn keynote of de economie kan overleven zonder fossiele brandstoffen.

Met de beleggingsexperts van Schroders en BNP Paribas Asset Management kijken we naar de beleggingskansen die de energietransitie biedt en de essentiële rol die steden spelen om de opwarming van de aarde te beperken.

In samenwerking met