Impact Investing: Financiële inclusiviteit, microkredieten, impactwashing en engagement

Impactbeleggen

Tijdens de Impact Investing week van 8 tot en met 12 november keken wij naar impactbeleggen vanuit meerdere invalshoeken met onafhankelijke experts en de beleggingsexperts van onze partners. Het ging in drie sessies over financiële inclusiviteit, microkredieten, impactwashing en hoe donkergrijs tot donkergroen engagement wordt ingevuld.

De markt (met $ 715 miljard nu een niche in het verantwoord beleggen) voor impactbeleggen zal snel groeien, is de verwachting. Jongere generaties willen met beleggingen inspelen op de maatschappelijke en milieu-uitdagingen van vandaag, en ook de introductie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs hebben voor extra momentum gezorgd.

Tijdens de Impact Week van Fondsnieuws/ Investment Officer richten we ons met online kennissessies op de verschillende manieren waarop belegd kan worden met impact, maar ook op de vraag hoe kapitaal effectief en aantoonbaar kan worden ingezet voor een betere wereld en rendement. De rode draad van de sessies is het selecteren van impactbeleggingen, waarbij we in de eerste sessie het accent leggen op financial inclusion, in de tweede sessie op de verschillende vormen van engagement, die horen bij impactbeleggen en in derde inzoomen op impactwashing, momenteel een heet hangijzer in de beleggingsindustrie.

Online Kennisessie Impactbeleggen & financial inclusion


•      Impactdeskundige aan tafel Erik Breen (Infinsus, eerder director impact equities & bonds bij TriodosIM)

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben1,8 miljard mensen en 60 miljoen bedrijven in de wereld geen toegang tot het financiële systeem, zoals banken en verzekeraars. Terwijl volgens de Wereldbank het hebben van een bankrekening een belangrijke voorspeller is van economische ontwikkeling. De beleggingsexperts van ACTIAM en TriodosIM staan daarna stil bij de emancipatorische werking van microkredieten, hoe je schaalgrootte creëert met kleine leningen, wat de perfecte leningnemer (is het een man of een vrouw?) definieert en welke belegbare microfinance-oplossingen meetbare impact maken voor alle stakeholders

Terugkijken Online Kennissessie Impactbeleggen & engagement, waar trek je de grens?


•      Keynote / deskundige aan tafel: Willem Schramade (Sustainable Finance Factory, eerder senior portfoliomanager impact & sustainable investing bij NNIP)

Waar trek je de grens bij engagement bij impactbeleggen? En wordt die keuze anders, nu engagement steeds effectiever blijkt in het bewegen van bedrijven tot verandering? Is engagement nodig bij impactbeleggingen en bedrijven die de duurzame transitie omarmen? En hoe effectief is engagement bij beleggingen en bedrijven die de duurzame transitie nog niet volledig omarmen? Willem Schramade neemt in zijn keynote de kijker mee in engagementdillema’s die horen bij het beleggen met impact. 

Terugkijken Online College  Impactwashing / greenwashing - herken de signalen

De markt voor impactbeleggen groeit hard door sinds de introductie van de SDG's van de Verenigde Naties en het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent ook dat beleggers zich nog beter bewust moeten worden van impactwashing / greenwashing: misleidende beweringen over het gedrag van een onderneming of de werkelijke impact van een belegging. Erik Breen legt in een online college uit hoe je als belegger de signalen van impactwashing / greenwashing kunt opmerken.

In samenwerking met: