Blijf up-to-date met de IO Weekly podcast

Luister nu

Private debt stuwt groei in opkomende economieën

Private debt stuwt groei in opkomende economieën

In het kielzog van de onverminderde groei van private debt in ontwikkelde economieën maakt die beleggingscategorie ook furore in opkomende markten. Leningen aan kleine en grotere ondernemingen dragen volgens de Wereldbank "een enorm potentieel" in zich voor economische en sociale ontwikkeling en worden daarom vaak als impactbelegging beschouwd. Met bijna 30 jaar ervaring met private debt in opkomende markten kan Triodos Investment Management dit alleen maar bevestigen.

Private debt groeit onverminderd door
Private debt wordt dit jaar de op een na grootste private beleggingscategorie, zo voorspelt dataprovider Preqin. Private equity blijft in omvang verreweg dominant, maar  private debt zal vastgoed, infrastructuur en venture capital ruimschoots voorbij streven. Want waar laatstgenoemde categorieën in de tweede helft van 2022 en de eerste maanden van dit jaar meestal pas op de plaats moesten maken, groeide private debt onverminderd voort. En het einde is nog niet in zicht. De afgelopen tien jaar was het groeitempo gemiddeld 13,5 procent en dat zal tussen nu en 2026 17,4 procent bedragen, zo verwacht Preqin.

Het zijn natuurlijk de grote getallen, de grote deals en de grote fondsen die in eerste instantie de aandacht trekken - het gaat om honderden miljarden euro's of dollars aan nieuw geld per jaar - maar in de schaduw van dat geweld zijn de ontwikkelingen in opkomende markten minstens zo interessant. Cijfers daarover worden onder meer verzameld door de Global Private Capital Association (GPCA), een vereniging van beleggers in de private markten van Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Centraal en Oost-Europa. Volgens de GPCA was 2022 een recordjaar met 10,8 miljard dollar aan nieuwe instroom , tegen 5,7 miljard een jaar eerder, een toename van 89 procent.

Financial Inclusion
In opkomende markten wordt deze instroom met open armen ontvangen. Toegang tot financiële diensten (ook wel Financial Inclusion genoemd) is in opkomende economieën immers niet bepaald een vanzelfsprekendheid, zeker niet voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers. Dit zijn echter wel de  ondernemingen waar in veel landen de economische dynamiek vandaan moet komen, zo zegt de International Finance Corporation (IFC, behorend bij de Wereldbankgroep). Ze schat dat in opkomende markten ongeveer een derde van het totaal aan private debt uitstaat in dit segment, dat "een enorm potentieel" heeft als het gaat om economische en maatschappelijke ontwikkeling.

Microfinanciering
Florian Bankeman "Juist na de pandemie is de financieringsbehoefte groter dan ooit", stelt Florian Bankeman, fondsmanager bij Triodos IM. "Zelfs in een mate die we nog niet eerder hebben gezien." Triodos IM startte bijna 30 jaar geleden al met een fonds dat belegde in microfinanciering. Daar zijn twee fondsen bij gekomen, zodat inmiddels tegen de 900 miljoen euro wordt belegd in Financial Inclusion. Het gaat hierbij om leningen aan financiële instellingen die op hun beurt weer kredieten verstrekken aan individuele ondernemers en kleine en middelgrote bedrijven, die hiervoor bij reguliere banken niet of moeilijk voor in aanmerking zouden zijn gekomen. Op deze manier bereiken de fondsen van Triodos IM indirect 17,6 miljoen kredietnemers. Ook verstrekt Triodos IM private leningen in opkomende markten in andere sectoren zoals renewable energy en de duurzame voedselsector.

Hoewel Financial Inclusion niet alle problemen in opkomende markten kan oplossen, draagt het zeker bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van vele mensen, en daarmee aan hun kwaliteit van leven, aldus Bankeman. Tegelijkertijd leidt dit weer tot een grotere vraag naar financiële dienstverlening. Voorheen onbereikbare producten en diensten (bijvoorbeeld in onderwijs of gezondheidszorg) komen nu binnen bereik van die groepen en het vergt nieuwe lokale investeringen om in die vraag te voorzien.

Lage correlatie met financiële markten
Betekent die groei dat private debt in opkomende markten dan een aantrekkelijke belegging wordt voor verzekeraars en pensioenfondsen? "Als impactbelegging was het dat altijd al, zonder meer", aldus Bankeman. "En daar leggen wij ook de nadruk op, dat past bij de missie van Triodos." Met het financieel rendement is daarnaast niets mis: de huidige Financial Inclusion-strategie kende sinds haar introductie in 2002 slechts één keer een negatief rendement, in 2020, "een effect van de pandemie, waarbij de echte economie hard werd geraakt. De financiële crisis in 2007 en 2008 had daarentegen geen impact op het rendement, beide jaren waren positief.".

De default rates van deze leningen zijn traditioneel zeer laag - minder dan 1% procent. Een team van zo'n 40 Triodos IM beleggingsprofessionals (met 20 verschillende nationaliteiten) voert Due Dilligence uit en onderhoudt nauwe contacten met grofweg 100 financiële instellingen (in meer dan 40 landen) waaraan leningen worden verstrekt.

Dat daarnaast de correlatie laag is tussen het rendement op deze leningen en de koersbewegingen op wereldwijde financiële markten heeft weinig toelichting nodig. Bankeman: "Mensen moeten altijd eten, ze moeten zich kunnen verplaatsen, ze hebben onderwijs nodig, et cetera. Dus een taxibedrijf in Peru of een onderwijsinstelling in India, kleine winkels in Mexico, of agrarische ondernemers in Servië: wat er ook gebeurt, ze draaien gewoon door, de basiseconomie draait gewoon door. Dat is het domein van deze vormen van private debt."